Месести части от диафрагмата / Други.

 • - - - - - 0206299110 10: Висококачествена
 • - - - - - - 0206299110 80: Диафрагмена мембрана, цяла
 • - - - - - - 0206299120 80: Други
 • - - - - - 0206299131 10: Друга
 • - - - - - - 0206299131 20: Диафрагмена мембрана, цяла
 • - - - - - - - 0206299131 80: от бизон
 • - - - - - - - 0206299132 10: Друга
 • - - - - - - - - 0206299132 20: За преработка
 • - - - - - - - - - 0206299132 80: За преработка до продукти, които се класират в подпозиции 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, които не съдържат месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък, които имат съотношение колаген/протеин, непревишаващо 0,45, съдържат тегловно не по-малко от 20 % "постно" месо (без карантии и мазнини) и са със съдържание на месо и желе не по-малко от 85 % от общото нетно тегло; тези продукти са подложени на термична обработка, достатъчна за коагулирането на протеините на месото в дълбочина, така че след разрязването на продукта в най-удебелената му част, да няма следи от розова течност по повърхността на среза (А-продукти)
 • - - - - - - - - - 0206299134 80: За преработка до продукти, различни от тези, които се класират в подпозиции: от 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 и 1602 90 61 (B-продукти)
 • - - - - - - - - - 0206299136 80: Други
 • - - - - - - - - 0206299139 80: Други
 • - - - - - - 0206299140 10: Други
 • - - - - - - - 0206299140 80: от бизон
 • - - - - - - - 0206299150 10: Други
 • - - - - - - - - 0206299150 20: За преработка
 • - - - - - - - - - 0206299150 80: За преработка до продукти, които се класират в подпозиции 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, които не съдържат месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък, които имат съотношение колаген/протеин, непревишаващо 0,45, съдържат тегловно не по-малко от 20 % "постно" месо (без карантии и мазнини) и са със съдържание на месо и желе не по-малко от 85 % от общото нетно тегло; тези продукти са подложени на термична обработка, достатъчна за коагулирането на протеините на месото в дълбочина, така че след разрязването на продукта в най-удебелената му част, да няма следи от розова течност по повърхността на среза (А-продукти)
 • - - - - - - - - - 0206299160 80: За преработка до продукти, различни от тези, които се класират в подпозиции: от 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 и 1602 90 61 (B-продукти)
 • - - - - - - - - - 0206299170 80: Други
 • - - - - - - - - 0206299199 80: Други