С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg.

  • - - - - - 2008939110 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - 2008939120 80: Подсладени сушени червени боровинки за производство на продукти на хранително-преработвателната промишленост, с изключение на преработката, състояща се единствено в опаковане
  • - - - - - 2008939180 80: Други