Петли и кокошки / Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки.

  • - - - 0105111100 10: Родителски и прародителски женски пилета
  • - - - - 0105111100 80: Яйценосно направление
  • - - - - 0105111900 80: Други
  • - - - 0105119100 10: Други
  • - - - - 0105119100 80: Яйценосно направление
  • - - - - 0105119900 80: Други