Други / Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки.

  • - - - 0105991000 80: Патици
  • - - - 0105992000 80: Гъски
  • - - - 0105993000 80: Пуйки
  • - - - 0105995000 80: Токачки