Чай, дори ароматизиран / КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ.

Français 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0902100000 80: Зелен чай (неферментирал) в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg
  • - 0902200000 80 (0/1) : Зелен чай (неферментирал) в друг вид опаковки
  • - 0902300000 80: Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg
  • - 0902400000 80: Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в друг вид опаковки