Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0802110000 10: Бадеми
 • - - 0802110000 80 (2/0) : С черупки
 • - - 0802120000 80 (2/0) : Без черупки
 • - 0802210000 10: Лешници (Corylus spp.)
 • - - 0802210000 80: С черупки
 • - - 0802220000 80: Без черупки
 • - 0802310000 10: Обикновени орехи
 • - - 0802310000 80: С черупки
 • - - 0802320000 80: Без черупки
 • - 0802410000 10: Кестени (Castanea spp.)
 • - - 0802410000 80: С черупки
 • - - 0802420000 80: Без черупки
 • - 0802510000 10: Шамфъстък
 • - - 0802510000 80: С черупки
 • - - 0802520000 80: Без черупки
 • - 0802610000 10: Орехи "макадамия"
 • - - 0802610000 80: С черупки
 • - - 0802620000 80: Без черупки
 • - 0802700000 80: Орехи от кола (Cola spp.)
 • - 0802800000 80: Орехи от арека
 • - 0802900000 80 (3/0) : Други