От черен дроб от всякакви животни.

Nederlands 10

  • - - 1602201000 80: От гъски или от патици
  • - - 1602209000 80: Други