Други / Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Slovenčina 2

  • - - - - 2905599820 80: 2,2,2-Трифлуоретанол (CAS RN 75-89-8)
  • - - - - 2905599890 80: Други