Други / Части за апаратите от № 8801 или 8802.

Français 1 Polski 1

  • - - 8803901000 80: За хвърчила, различни от играчките
  • - - 8803902100 10: За космическите превозни средства (включително спътниците)
  • - - - 8803902100 80: На телекомуникационни спътници
  • - - - 8803902900 80: Други
  • - - 8803903000 80: За ракетите за изстрелване и за подорбиталните въздухоплавателни средства
  • - - 8803909000 80 (3/0) : Други