Други / Други инструменти / Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си.

Čeština 1 Deutsch 4 Nederlands 2

  • - - - - 9025808010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 9025808090 80: Други