Други / Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав.

Deutsch 11 English 1 Français 10 Magyar 2 Polski 6

  • - - - 3206491000 80: Магнетит
  • - - - 3206497000 80 (4/0) : Други