Други / Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали.

Français 1

Природен битум - натурален продукт, който…

Природен битум - натурален продукт, който се добива в открити рудници. Използва се за производството на асфалтови смеси.

Представен в опаковки "биг-баг" по един тон.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА