Други / Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени.

  • - - - 0407191100 10: От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus)
  • - - - - 0407191100 80: От пуйки или от гъски
  • - - - - 0407191900 80: Други
  • - - - 0407199000 80: Други