С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %.

  • - - - - - - 2009499310 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009499390 80: Друг