Други / Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303.

  • - - 5310900010 80: С широчина непревишаваща|150|cm
  • - - 5310900090 80: Други