Други / Не в херметически затворени опаковки.

Deutsch 1

 • - - - - 1605219020 10: От рода Crangon spp.
 • - - - - - 1605219020 80: Без черупки и замразени
 • - - - - - 1605219030 80: Други
 • - - - - 1605219040 10: Скариди от вида Pandalus borealis
 • - - - - - 1605219040 80: Без черупки, сварени и замразени, но необработени по друг начин
 • - - - - - 1605219045 80: Сварени и без черупки, за преработка
 • - - - - - 1605219049 80: Други
 • - - - - 1605219055 10: Скариди от вида Pandalus jordani
 • - - - - - 1605219055 80: Сварени и без черупки, за преработка
 • - - - - - 1605219057 10: Други
 • - - - - - - 1605219057 80: Замразени
 • - - - - - - 1605219058 80: Други
 • - - - - 1605219060 10: Скариди от вида Pandalus montagui
 • - - - - - 1605219060 80: Без черупки, сварени и замразени, но необработени по друг начин
 • - - - - - 1605219062 80: Сварени и без черупки, за преработка
 • - - - - - 1605219065 80: Други
 • - - - - 1605219091 10: Други
 • - - - - - 1605219091 20: Без черупки
 • - - - - - - 1605219091 80: Замразени
 • - - - - - - 1605219096 80: Други
 • - - - - - 1605219099 80: Други