Други / Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902.

Deutsch 4 Polski 6 Português 1

  • - - - - 5906999010 80: Гумирани тъкани, състоящи се от основни прежди от полиамид-6,6 и вътачни прежди от полиамид-6,6, полиуретан и съполимер на терафталова киселина, p-фенилендиамин и 3,4'-оксибис(фениленамин)
  • - - - - 5906999020 80: Тъкани и ламинирани гумирани текстилни тъкани със следните характеристики: — с три слоя, — единият външен слой се състои от акрилна тъкан, — другият външен слой се състои от полиестерна тъкан, — средният слой се състои от хлоробутилов каучук, — средният слой е с тегло 486 g/m² или повече, но не повече от 569 g/m², — текстилната тъкан е с общо тегло 952 g/m² или повече, но не повече от 1159 g/m², — текстилната тъкан е с обща дебелина 0,8 mm или повече, но не повече от 4 mm, използвани за производството на подвижния гюрук на моторни превозни средства.
  • - - - - 5906999090 80: Други