Други / Диференциални мостове (дори снабдени с други трансмисионни устройства) и носещи оси; техните части.

  • - - - - - - 8708509910 80: Трансмисионен вал в подсилена с въглеродни влакна пластмаса, представляващ един единствен детайл без никаква свръзки по средата -|с дължина от 1|м или повече, но не повече от 2|м, -|с тегло 6|кг или повече, но не повече от 9|кг
  • - - - - - - 8708509930 80: Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери не повече от 148|mm (± 1|mm)| x 213|mm (± 1|mm) x 273|mm (± 1|mm)|, състояща се най-малко от следното: -|два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки, -|входящ вал с външен диаметър 24|mm (±|1|mm), завършващ с шлиц с 22|зъба, и -|коаксиална изходяща втулка с вътрешен диаметър 22|mm или повече, но не повече от 30|mm, завършваща със шлиц с 22|или повече, но не повече от 28|зъба, за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - - - - 8708509990 80: Друго