Други / Диференциални мостове (дори снабдени с други трансмисионни устройства) и носещи оси; техните части.

Deutsch 21 English 6 Français 8 Italiano 1 Polski 4 Slovenčina 1 Svenska 2

  • - - - - - - 8708509910 80: Трансмисионен вал в подсилена с въглеродни влакна пластмаса, представляващ един единствен детайл без никаква свръзки по средата - с дължина от 1 м или повече, но не повече от 2 м, - с тегло 6 кг или повече, но не повече от 9 кг
  • - - - - - - 8708509930 80: Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери не повече от 148 mm (± 1 mm)  x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm) , състояща се най-малко от следното: - два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки, - входящ вал с външен диаметър 24 mm (± 1 mm), завършващ с шлиц с 22 зъба, и - коаксиална изходяща втулка с вътрешен диаметър 22 mm или повече, но не повече от 30 mm, завършваща със шлиц с 22 или повече, но не повече от 28 зъба, за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - - - - 8708509990 80: Друго