Други / Части за апаратите от № 8801 или 8802.

Français 1

  • - - - 8803909010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8803909020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - - 8803909090 80: Други