Други / Други прекъсвачи, превключватели и разединители.

Deutsch 82 English 1 Español 12 Français 12 Italiano 1 Nederlands 6 Polski 1 Română 3 Slovenčina 1 Svenska 3

  • - - - - - 8536501910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8536501991 10: Други
  • - - - - - - 8536501991 80: Превключвател с ефект на Хол, състоящ се от 1 магнит, 1 сензор с ефект на Хол и 2 кондензатора, затворени в корпус с 3 накрайника
  • - - - - - - 8536501993 80: Устройства, имащи регулируеми функции по управление и превключване, състоящи се от една или повече интегрални схеми, дори комбинирани с полупроводникови елементи, монтирани заедно на свързваща решетка (leadframe) и затворени в пластмасов корпус
  • - - - - - - 8536501999 80: Други