Други / Фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи.

Deutsch 7 Polski 1

  • - - - 3207408520 80: Стъклени люспици с кръгла форма, покрити със сребро, със среден диаметър 40 (± 10) μm
  • - - - 3207408540 80: Стъкло под формата на люспи (CAS RN 65997-17-3): - с дебелина 0,3 µm или повече, но непревишаваща 10 µm, и - покрито с титаниев диоксид (CAS RN 13463-67-7) или железен оксид (CAS RN 18282-10-5)
  • - - - 3207408590 80: Други