Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

 • - - - - - - - 0102295911 10: Юници от следните планински породи:сива, кафява, жълта и петниста "Pinzgau"
 • - - - - - - - - 0102295911 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 320 kg, но непревишаващо 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295919 80: Други
 • - - - - - - - 0102295921 10: От породите "Schwyz" и "Fribourg"
 • - - - - - - - - 0102295921 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 320 kg, но непревишаващо 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295929 80: Други
 • - - - - - - - 0102295931 10: Петнисти, от порода "Simmental"
 • - - - - - - - - 0102295931 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 320 kg, но непревишаващо 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295939 80: Други
 • - - - - - - - 0102295991 10: Други
 • - - - - - - - - 0102295991 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 320 kg, но непревишаващо 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295999 80: Други