Други / Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи; светодиодни (LED) лампи.

  • - - - 8539293000 80: От видовете, използвани за мотоциклети или за други превозни средства
  • - - - 8539299200 10: Други, за напрежение
  • - - - - 8539299200 80 (2/0) : Превишаващо 100 V
  • - - - - 8539299800 80 (2/0) : Непревишаващо 100 V