Други / Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените "конкрети" и "абсолю"; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла.

Français 1

  • - - - 3301291100 10: От карамфил, от ниаули, от иланг-иланг
  • - - - - 3301291100 80: Необезтерпенени
  • - - - - 3301293100 80: Обезтерпенени
  • - - - 3301294100 10: Други
  • - - - - 3301294100 80: Необезтерпенени
  • - - - - 3301297100 10: Обезтерпенени
  • - - - - - 3301297100 80: От здравец (гераниево); от жасмин; от индийски троскот (ветиверово)
  • - - - - - 3301297900 80: От лаванда (лавандулово или лавандиново)
  • - - - - - 3301299100 80: Други