От други житни растения / Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни.

Deutsch 4 Italiano 2 Polski 1

 • - - - 1104290400 10: От ечемик
 • - - - - 1104290400 80: Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени
 • - - - - 1104290500 80: Закръглени
 • - - - - 1104290800 80: Други
 • - - - 1104291700 10 (0/1) : Други
 • - - - - 1104291700 80 (2/0) : Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени
 • - - - - 1104293000 80 (2/0) : Закръглени
 • - - - - 1104295100 10: Само натрошени
 • - - - - - 1104295100 80: От пшеница
 • - - - - - 1104295500 80: От ръж
 • - - - - - 1104295900 80: Други
 • - - - - 1104298100 10: Други
 • - - - - - 1104298100 80: От пшеница
 • - - - - - 1104298500 80: От ръж
 • - - - - - 1104298900 80: Други