Други / Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина.

Deutsch 27 Français 1 Nederlands 1 Polski 4 Svenska 2

 • - - - 2001909721 10: Лозови листа
 • - - - - 2001909721 80: Без прибавка на захар
 • - - - - 2001909729 80: Други
 • - - - 2001909731 10: Хмелови леторасли и подобни годни за консумация части от растения
 • - - - - 2001909731 80: Без прибавка на захар
 • - - - - 2001909739 80: Други
 • - - - 2001909754 10: Лукове
 • - - - - 2001909754 80: Без прибавка на захар
 • - - - - 2001909756 80: Други
 • - - - 2001909781 10: Kартофи и изделия от тях
 • - - - - 2001909781 80: Без прибавка на захар
 • - - - - 2001909789 80: Други
 • - - - 2001909791 10: Други
 • - - - - 2001909791 80: Без прибавка на захар
 • - - - - 2001909799 80: Други