Други / Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени.

Nederlands 1 Polski 2

  • - - - 0704909020 80: Kитайско зеле
  • - - - 0704909040 80: Brassica oleracea (китайско броколи)
  • - - - 0704909090 80: Други