Други пръти, само изковани / Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани.

  • - - 7228401000 80: От инструментални стомани
  • - - 7228409000 80: Други