Други центробежни помпи / Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности.

Deutsch 1 Français 1