Други центробежни помпи / Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности.

 • - - 8413702100 10: Потопяеми помпи
 • - - - 8413702100 80: Едностъпални
 • - - - 8413702900 80: Многостъпални
 • - - 8413703000 80: Циркулационни помпи за централно отопление и топла вода
 • - - 8413703500 10: Други, с нагнетателен отвор, с диаметър
 • - - - 8413703500 80 (4/0) : Непревишаващ 15|mm
 • - - - 8413704500 10: Превишаващ 15|mm
 • - - - - 8413704500 80 (2/0) : Помпи с колела с канали и помпи със страничен канал
 • - - - - 8413705100 10: Помпи с радиално оттичане
 • - - - - - 8413705100 20: Едностъпални
 • - - - - - - 8413705100 30: За единичен поток
 • - - - - - - - 8413705100 80 (2/0) : Моноблок
 • - - - - - - - 8413705900 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 8413706500 80 (2/0) : Многопоточни
 • - - - - - 8413707500 80 (2/0) : Многостъпални
 • - - - - 8413708100 10: Други центробежни помпи
 • - - - - - 8413708100 80 (2/0) : Едностъпални
 • - - - - - 8413708900 80 (2/0) : Многостъпални