Други / От видовете, използвани за производството на храни или напитки.

Deutsch 3 Français 2 Nederlands 1

  • - - - - - - 3302102910 80: С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по -голямо от 70%
  • - - - - - - 3302102990 80: Други