Други / Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни.

  • - - - 5102191000 80: От ангорски зайци
  • - - - 5102193000 80: От алпака, от лама, от вигон
  • - - - 5102194000 80: От едногърба или двугърба камила, от як, от ангорска коза, от тибетска коза и от подобни кози
  • - - - 5102199000 80: От зайци, различни от ангорските, от диви зайци, от бобри, от нутрии и от мускусен плъх