Други пушки и карабини за лов или за спортна стрелба, имащи най-малко една гладка цев.

  • - - 9303201000 80: С една гладка цев
  • - - 9303209500 80: Други