Други / Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави.

  • - - - - 8505199010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8505199030 10: Други
  • - - - - - 8505199030 80: Изделия от агломериран ферит с форма на диск с диаметър не повече от 120|mm, дори с централенотвор, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване, с остатъчно намагнитване между|245|mT и|470|mT
  • - - - - - 8505199040 80: Плоски пръти от сплав от самарий и кобалт, със -|дължина 30,4|mm (± 0,05|mm); -|широчина 12,5|mm (± 0,15|mm); -|дебелина 6,9|mm (± 0,05|mm), или състоящи се от ферити във формата на втулки четвърт дъга от окръжността със: -|дължина 46|mm (± 0,75|mm); -|широчина 29,7|mm (± 0,2|mm), предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване, от вид, използван в стартери за автомобили и устройства за увеличаване на пробега на електрически автомобили
  • - - - - - 8505199050 80: Изделие от агломериран ферит с формата на правоъгълна призма, предназначено да стане постоянен магнит чрез намагнитване| -|дори със скосени ръбове -|с дължина по-голяма или равна на 27|mm, но не по-голяма от 32|mm (± 0,15|mm), -|със ширина по-голяма или равна на 8,5|mm, но не по-голяма от 9,5|mm (+0,05|mm / -0,09|mm), -|с дебелина по-голяма или равна на 5,5|mm, но не по-голяма от 5,8|mm (+0/-0,2|mm), и -|с тегло по-голямо или равно на 6,1|g, но не по-голямо от 8,3|g
  • - - - - - 8505199089 80: Други