Други / Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави.

Čeština 3 Deutsch 29 Ελληνικά 1 English 20 Suomi 5 Français 14 Nederlands 9

  • - - - - 8505199010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8505199030 10: Други
  • - - - - - 8505199030 80: Изделия от агломериран ферит с форма на диск с диаметър не повече от 120 mm, дори с централенотвор, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване, с остатъчно намагнитване между 245 mT и 470 mT
  • - - - - - 8505199040 80: Плоски пръти от сплав от самарий и кобалт, със - дължина 30,4 mm (± 0,05 mm); - широчина 12,5 mm (± 0,15 mm); - дебелина 6,9 mm (± 0,05 mm), или състоящи се от ферити във формата на втулки четвърт дъга от окръжността със: - дължина 46 mm (± 0,75 mm); - широчина 29,7 mm (± 0,2 mm), предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване, от вид, използван в стартери за автомобили и устройства за увеличаване на пробега на електрически автомобили
  • - - - - - 8505199050 80: Изделие от агломериран ферит с формата на правоъгълна призма, предназначено да стане постоянен магнит чрез намагнитване  - дори със скосени ръбове - с дължина по-голяма или равна на 27 mm, но не по-голяма от 32 mm (± 0,15 mm), - със ширина по-голяма или равна на 8,5 mm, но не по-голяма от 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm), - с дебелина по-голяма или равна на 5,5 mm, но не по-голяма от 5,8 mm (+0/-0,2 mm), и - с тегло по-голямо или равно на 6,1 g, но не по-голямо от 8,3 g
  • - - - - - 8505199089 80: Други