Други / Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

  • - - - - 8479899710 80: Стоки, изброени по-долу, предназначени за гражданската авиация: Хидропневматични акумулатори; Механични задействащи механизми за реверсиращи устройства на теглителна сила; Специални блок тоалетни; Устройства за овлажняване или изсушаване на въздуха; Неелектрически сервомеханизми; Неелектрически пускови устройства; Пневматични пускови устройства за турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини; Неелектрически чистачки; Неелектрически витлорегулатори
  • - - - - 8479899730 80: Машини и апарати, предназначени за производството на патрони за печатащите устройства, работещи с мастилена струя (ink-jet), с изключение на машините за леене под налягане (чрез шприцоване)
  • - - - - 8479899750 80: Машини, влизащи в състава на линия за производство на литиево-йонни батерии за пътнически превозни средства с електродвигател, за изграждането на такава производствена линия
  • - - - - 8479899760 80: Биореактори за биофармацевтични клетъчни култури • с вътрешни повърхности от аустенитна неръждаема стомана, и • с производствена мощност 15 000 литра, • съчетани или не със система за почистване по време на работния процес и/или специален съд за съхранение на сложни хранителни среди
  • - - - - 8479899770 80: Машина за точно подравняване и прикрепване на |лещи в камера със способност за подравняване по пет оси и закрепване в правилна позиция с двукомпонентна епоксидна смола
  • - - - - 8479899780 80: Машина за производство на монтажен блок (аноден проводник и капачка за отрицателния полюс) за производството на| алкални батерии| тип AA и/или AAA
  • - - - - 8479899785 80: Преса с голям натиск за пресоване на твърди материали ("Преса с кулисен механизъм - Link Press"): -|С номинален натиск 16|000тона, -|С долна плоча с диаметър 1|100|mm (±|1|mm), -|С главен цилиндър 1|400|mm (±|1|mm), -|С фиксирана и плаваща рамка на кулисата, с многопомпен хидравличен акумулатор и система за осигуряване на налягане, -|С двураменен манипулатор и връзки към тръбната и електрическата инсталации, -|С общо тегло 310|тона (±|10|тона), и -|Създаваща 30|000|атмосфери при 1|500|градуса Целзий, като използва променлив ток с ниска честота (16|000|ампера)
  • - - - - 8479899790 80 (0/2) : Други