Други / Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0203191100 10: От домашни свине
  • - - - - 0203191100 80: Предни части и разфасовки от тях
  • - - - - 0203191300 80: Котлети и разфасовки от тях
  • - - - - 0203191500 80: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
  • - - - - 0203195500 10: Други
  • - - - - - 0203195500 80 (6/0) : Обезкостени
  • - - - - - 0203195900 80: Други
  • - - - 0203199000 80: Други