От северен елен / Други / Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0208906010 80: Замразени
  • - - - 0208906090 80: Друг