Други, замразени / Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени.

 • - - - 0207551000 10: Разфасовки
 • - - - - 0207551000 80: Обезкостени
 • - - - - 0207552100 10: Необезкостени
 • - - - - - 0207552100 80: Половинки или четвъртинки
 • - - - - - 0207553100 80: Цели крилца, дори без връхчетата
 • - - - - - 0207554100 80: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
 • - - - - - 0207555100 80: Гърди и разфасовки от тях
 • - - - - - 0207556100 80: Бутчета и разфасовки от тях
 • - - - - - 0207557100 80: Разфасовки, наречени "палта"
 • - - - - - 0207558100 80: Други
 • - - - 0207559300 10: Карантии
 • - - - - 0207559300 20: Черен дроб
 • - - - - - 0207559300 80: Тлъст черен дроб
 • - - - - - 0207559500 80: Друг
 • - - - - 0207559900 80: Други