Други / Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак.

  • - - - - 2805199020 80: Литий (метал) с чистота 98,8|% тегловно или повече (CAS|RN 7439-93-2)
  • - - - - 2805199090 80: Други