Други / В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l.

 • - - - - - - - 2204229811 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204229811 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204229821 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204229831 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204229841 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204229851 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204229861 10: Други
 • - - - - - - - - 2204229861 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204229871 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204229881 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204229891 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204229895 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol