Други / Други обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси.

Deutsch 13 Français 3

 • - - - 6402990500 80: Със защитно метално покритие отпред
 • - - - 6402991000 10: Други
 • - - - - 6402991000 80: С горна част от каучук
 • - - - - 6402993100 10: С горна част от пластмаси
 • - - - - - 6402993100 20: Обувки, чиято предна, лицева част е съставена от каишки или е изрязана на едно или повече места
 • - - - - - - 6402993100 80: Чиято най-голяма височина на тока, включително ходилото, превишава 3 сm
 • - - - - - - 6402993900 80: Други
 • - - - - - 6402995000 80 (0/1) : Пантофи и други домашни обувки
 • - - - - - 6402999100 10: Други, с вътрешни ходила с дължина
 • - - - - - - 6402999100 80: По-малка от 24 сm
 • - - - - - - 6402999300 10: 24 сm или повече
 • - - - - - - - 6402999300 80: Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени
 • - - - - - - - 6402999600 10: Други
 • - - - - - - - - 6402999600 80: За мъже
 • - - - - - - - - 6402999800 80: За жени