Други инструменти / Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Deutsch 1

  • - - 9017801000 80: Метри и мерителни линии
  • - - 9017809000 80: Други