Боровинки и други плодове от рода Vaccinium.

  • - - 0810401000 80: Боровинки от вида Vaccinium vitis-idaea
  • - - 0810403000 80: Боровинки от вида Vaccinium myrtillus
  • - - 0810405000 80 (2/0) : Плодове от висока боровинка (от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum)
  • - - 0810409000 80: Други