Други / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Čeština 1 Deutsch 4

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - - 2009893811 10: Сок от кайсии
  • - - - - - - - - 2009893811 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - - 2009893819 80: Други
  • - - - - - - - 2009893821 10: Сок от сини (американски) боровинки
  • - - - - - - - - 2009893821 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - - 2009893829 80: Други
  • - - - - - - - 2009893891 10: Други
  • - - - - - - - - 2009893891 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - - 2009893899 80 (0/1) : Други