Други / Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини.

  • - - - - 3921905520 80: Преимпрегниран усилен стъклопласт, съдържащ смола на базата на естер на циановата киселина или на бисмалеимид (B) триазин (Т), смесена с епоксидна смола, с размери: -|469,9|mm (±2|mm)|!x! 622,3|mm (±2|mm), или -|469,9|mm (±2|mm)|!x! 414,2|mm (±2|mm), или -|546,1|mm (±2|mm)|!x! 622,3|mm (±2|mm) за употреба при производството на печатни платки
  • - - - - 3921905525 80: Препрег на листове или рулони, със съдържание на полиимидна смола
  • - - - - 3921905540 80: Трислойно платно, на роли, -|със среден слой от 100|% найлонова тафта или смесена найлонова/полиестерна тафта, -|покрито от двете страни с полиамид , -|с обща дебелина не повече от 135|μm, -|с общо тегло не повече от 80|g/m$2
  • - - - - 3921905550 80: Подсилени със стъклени влакна листове от реактивна без халогени епоксидна смола с втвърдител, добавки и неорганични пълнители за употреба при капсуловане на полупроводникови системи
  • - - - - 3921905590 80 (0/1) : Други