Други / Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини.

Deutsch 50 English 18 Français 11 Nederlands 1 Română 12 Svenska 7

  • - - - - 3921905520 80: Преимпрегниран усилен стъклопласт, съдържащ смола на базата на естер на циановата киселина или на бисмалеимид (B) триазин (Т), смесена с епоксидна смола, с размери: - 469,9 mm (±2 mm) !x! 622,3 mm (±2 mm), или - 469,9 mm (±2 mm) !x! 414,2 mm (±2 mm), или - 546,1 mm (±2 mm) !x! 622,3 mm (±2 mm) за употреба при производството на печатни платки
  • - - - - 3921905525 80: Препрег на листове или рулони, със съдържание на полиимидна смола
  • - - - - 3921905540 80: Трислойно платно, на роли, - със среден слой от 100 % найлонова тафта или смесена найлонова/полиестерна тафта, - покрито от двете страни с полиамид , - с обща дебелина не повече от 135 μm, - с общо тегло не повече от 80 g/m$2
  • - - - - 3921905550 80: Подсилени със стъклени влакна листове от реактивна без халогени епоксидна смола с втвърдител, добавки и неорганични пълнители за употреба при капсуловане на полупроводникови системи
  • - - - - 3921905590 80 (0/1) : Други