Други тъкани / Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m$2.

Deutsch 2 Français 2

  • - - - 5209590011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5209590011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5209590019 80: Други
  • - - - 5209590091 10: Други
  • - - - - 5209590091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5209590099 80: Други