Части и принадлежности / Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си.

Čeština 1 Deutsch 39 Français 4 Nederlands 1

  • - - 9025900010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 9025900090 80: Други