От найлон или от други полиамиди.

Deutsch 1

  • - - 5703201200 10: Печатани
  • - - - 5703201200 80: С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m$2
  • - - - 5703201800 80: Други
  • - - 5703209200 10: Други
  • - - - 5703209200 80: С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m$2
  • - - - 5703209800 80: Други