Други / На базата на синтетични полимери.

Deutsch 4 English 4 Français 33 Italiano 3 Nederlands 4 Slovenščina 11

"Течна гума Пласти Дип" - аерозол.…

"Течна гума Пласти Дип" - аерозол. Съдържа: Пропан 25-27%, VM&Р нафта -23-25%, хептан, 13-15%, N-бутан 8-10%, ксилен 5-7%, метилетилкетон 2-4%, метил n-амин кетон 2-4%, етилбензол 1-2%, въглеродни сажди 0.1-1%, смоли - синтетичен съполимер, оцветители - пигменти.

Представлява защитно покритие, тип цветен лак на неводна основа, за защита от влага, киселини, атмосферни условия, корозия, против подхлъзване и др.

Може да се нанася върху дърво, метал, стъкло, пластмаси, каучуци и други, чрез спрей. Нанася се върху предварително обезмаслени и почистени, включително от ръжда повърхности.

Предлага се в търговски опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СПРЕЙОВЕ ПИГМЕНТИ СМОЛИ

"Течна гума - Пласти Дип" в течно…

"Течна гума - Пласти Дип" в течно състояние. Съдържа VM&P нафта 32-38%, хексан 16-19%, толуол 13%, метилетил кетон 3-7%, смоли, представляващи синтетичен съполимер 25-27%, оцветители - пигменти.Представлява защитно покритие, тип цветен лак на неводна основа, за защита от влага, киселини, атмосферни условия, корозия, против подхлъзване и др.

Може да се нанася върху дърво, метал, стъкло, пластмаси, каучуци и други, чрез спрей, четка или директно потапяне.

Нанася се върху предварително обезмаслени и почистени, включително от ръжда повърхности. Предлага се в търговски опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: РАЗТВОРИТЕЛИ ПИГМЕНТИ СМОЛИ