Други / Полимери на етилена в първични форми.

Čeština 4 Deutsch 42 English 2 Français 2 Nederlands 10

  • - - 3901903000 80: Йономерни смоли, съставени от сол на терполимера на етилен с изобутилакрилат и метакрилова киселина; блок съполимер от вида А-В-А на полистирен, етилен-бутиленов съполимер и полистирен, съдържащ тегловно 35 % или по-малко стирен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава
  • - - 3901908000 80 (18/0) : Други