Други / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm.

  • - - - - 7226198010 80: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7226198090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm